Poznanska10 – informacje, wiadomości

Twoje centrum informacji

Informacje

Jak działa i do czego służy wyłącznik PPOŻ?

Obiekty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być wyposażone w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Podstawowym zadaniem tego urządzenia jest odcięcie prądu od wszystkich odbiorników. Wyjątkiem jest tu obieg zasilający w energię elektryczną urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w przypadku wybuchu pożaru. Wyłącznik prądu zawsze instalowany powinien być w pobliżu głównego wejścia do obiektu budowlanego lub złącza i zawsze powinien być odpowiednio oznakowany. Warto zatem wiedzieć, jak takie urządzenie dokładnie działa.

Z jakich elementów składa się wyłącznik PPOŻ i jak działa?

Zgodnie z przepisami wyłącznik prądu w obiektach budowlanych składać powinien się z trzech elementów. Pierwszym z nich jest urządzenie wykonawcze. Najczęściej jest to rozłącznik bądź wyłącznik, który odpowiedzialny jest za odłączenie prądu do obiektu budowlanego. Urządzenie umieszczane jest w oddzielnej obudowie i montowane w pomieszczeniu technicznym lub przy wejściu do budynku. Drugim elementem jest urządzenie uruchamiające. Jest to przycisk sterowania zdalnego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Trzeci element to urządzenie sygnalizujące, które wskazuje na wyłączenie zasilania energią elektryczną. Elementy uruchamiające w wyłącznikach prądu połączone są równolegle. Dzięki temu, po naciśnięciu dowolnego z nich dochodzi do wyłączenia urządzenia wykonawczego, a tym samym do wyłączenia zasilania w obiekcie budowlanym. Z kolei urządzenie sygnalizujące sterowane jest z wyjść modułu bądź bezpośrednio ze styków urządzenia wyłączającego. Na rynku dostępne są różne modele wyłączników prądu. Uwagę warto zwrócić zwłaszcza na model CX 2004, który dostępny jest firmę Cerbex. Wspomniany model produkowany jest w dwóch wersjach, zarówno bez kontroli ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego, jak i z kontrolą ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego.

Jak działa wyłącznik bez kontroli ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego?

W tym przypadku nie ma kontroli nad instalacją sterującą, która rozprowadzona jest w obiekcie budowlanym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia częstych prac serwisowych. Dlatego rozwiązanie to polecane jest przede wszystkim w przypadku budynków, które zapewnioną mają stałą obsługę techniczną. Wyłącznik PPOŻ (http://cerbex.pl/nowosc-przeciwpozarowy-wylacznik-pradu-pwp-cx-2004/) bez kontroli ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego montowany jest w dedykowanej obudowie i wyposażony jest w wyzwalacz wzrostowy i zanikowy. Ten pierwszy otwiera styki urządzenia wykonawczego w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza. Z kolei wyzwalacz zanikowy otwiera styki urządzenia wykonawczego, jeśli dojdzie do zaniku bądź obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza.

Jak działa wyłącznik z kontrolą ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego?

Wyłącznik PPOŻ z kontrolą ciągłości przewodów do urządzenia uruchamiającego to rozwiązanie, które dobrze sprawdzi się w przypadku dość rozbudowanych obiektów budowlanych. To również dobre rozwiązanie w przypadku budynków, w których czasowe wyłączenie energii elektrycznej dla celów testowych jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione. Tego typu wyłącznik posiada wyzwalacz wzrostowy, który dodatkowo wyposażony jest w zasilacz buforowany, który zapewnia podanie napięcia na cewkę, nawet jeśli dojdzie do zaniku zasilania. Z kolei wyzwalacz zanikowy wyposażony jest w dodatkowy moduł kontrolno-sterujący.