Poznanska10 – informacje, wiadomości

Twoje centrum informacji

Informacje Ogólne

Ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy

Biuro Prewencji KGP przygotowało ulotkę w języku ukraińskim dotyczącą m.in. problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, przeznaczoną dla uchodźców z Ukrainy. Ulotkę można pobrać również w języku polskim.

Ulotka do pobrania w języku ukraińskim, w wersji edytowalnej znajduje się pod tekstem
Ulotka do pobrania w języku polskim, w wersji edytowalnej znajduje się pod tekstem

Content retrieved from: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/215417,Ulotki-przeznaczone-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html.