Poznanska10 – informacje, wiadomości

Twoje centrum informacji

Informacje

Spotkanie samorządowców

konferencja prasowa samorządowców

Finanse samorządów, reforma służby zdrowia, oświata i pomoc uchodźcom z Ukrainy – te tematy zdominowały II Nadzwyczajny Zjazd Samorządowy członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. – Reprezentujemy różne korporacje samorządowe, ale wszyscy mówimy jednym głosem – zapewniał starosta poznański Jan Grabkowski, który jest jednocześnie współprzewodniczącym wspomnianej Komisji.

Na jego zaproszenie do stolicy Wielkopolski przyjechali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla z całego kraju. – Spotkaliśmy się, by wypracować wspólne stanowisko, które zostanie przedstawiane podczas posiedzeń ze stroną rządową. Dotyczy ono różnych tematów. Tym najważniejszym są finanse, bo od nich wszystko się zaczyna. Tyle samorządu w naszym działaniu, ile własnych pieniędzy. Jeżeli część z nich nam się zabiera, to zaczynają się problemy, których nie zrekompensuje żadna subwencja – stwierdził Jan Grabkowski podczas konferencji prasowej, która 7 lipca odbyła się w poznańskim hotelu Mercure.

Starosta poznański mówił również o złej sytuacji w służbie zdrowia i proponował w tej sprawie zwołanie „okrągłego stołu” z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron. Na problem pomocy dla uchodźców zwróciła natomiast uwagę Elżbieta Polak, członek Zarządu Związku Województw i marszałek województwa lubuskiego. – Potrzebujemy nowej, długofalowej polityki migracyjnej i zmian systemowych. Proponujemy szereg praktycznych rozwiązań zakresu edukacji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, mieszkalnictwa i pracy, które pomogą obywatelom Ukrainy w codziennym życiu w Polsce – zapewniała.

O coraz mniejszych dochodach własnych samorządów mówił z kolei Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn i wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich. Obecną sytuację w oświacie, która wymaga ciągłego dofinansowania ze strony samorządów, przybliżył Grzegorz Cichy, burmistrz Proszowic i prezes Unii Miasteczek Polskich, problemy związane z energetyką nakreślił Marek Wójcik, ekspert do spraw legislacyjnych w Związku Miast Polskich, a o kłopotach samorządowców związanych z polityką dotyczącą odpadów opowiadał Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich.

– Rozmawiamy o sprawach bliskich każdemu obywatelowi – podkreślali uczestnicy poznańskiego spotkania. – My nie narzekamy. Jesteśmy konkretnymi ludźmi i jeśli widzimy, że coś źle funkcjonuje, to proponujemy konkretne zmiany i konkretne działania, by to poprawić. Przedstawiamy propozycje i chcemy włączyć się w zmiany systemowe dotyczące różnych dziedzin naszego życia. Chcemy też współpracować z rządem – podkreślał Jan Grabkowski.

Dodajmy, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego to platforma, gdzie wypracowywane są wspólne stanowiska między przedstawicielami rządu oraz gmin, miast, powiatów i województw wobec problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i polityką państwa względem niego. Komisja rozpatruje także sprawy z tego obszaru, znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych. W jej skład wchodzi 24 przedstawicieli rządu i samorządu, po 12 z obu stron.

Zdjęcia: Anna Skalska

konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców

konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców

konferencja prasowa samorządowców

konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców
konferencja prasowa samorządowców

Content retrieved from: https://powiat.poznan.pl/spotkanie-samorzadowcow/.