Poznanska10 – informacje, wiadomości

Twoje centrum informacji

Informacje Ogólne

Zostań Liderem

Najlepsze firmy w regionie mogą zdobyć prestiżowy tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Do kolejnej edycji konkursu, którego organizatorem jest powiat poznański, zapraszamy średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz start-up’y z terenu Metropolii Poznań (miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz gmin Oborniki, Skoki, Szamotuły i Śrem).  Udział jest całkowicie bezpłatny, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Startujących oceni partner merytoryczny, spółka Grant Thornton Frąckowiak, a pod uwagę będą brane przedsiębiorczość, rzetelność, sukcesy na rynku, działalność społeczna, a także ciekawa oferta firmy.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać do 15 kwietnia na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. Jest także możliwość przekazania dokumentów drogą mailową na lidermsp@powiat.poznan.pl z wyjątkiem „Oświadczenia kandydata do tytułu Poznański Lider Przedsiębiorczości”. Musi ono zawierać oryginalny podpis osoby uprawnionej, dlatego trzeba przesłać je pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 84 18 826 oraz na stronie www.pfpp.com.pl/lidermsp

Autor: Katarzyna Kazmucha

Content retrieved from: https://powiat.poznan.pl/zostan-liderem/.