Poznanska10 – informacje, wiadomości

Twoje centrum informacji

Kultura Ogólne

Szósta edycja święta NGO

plakat

Starosta Poznański Jan Grabkowski wspólnie z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego zapraszają w środę, 8 czerwca, w godz. 16:00 – 20:00 na VI Dzień Organizacji Pozarządowych w Powiecie Poznańskim, który odbędzie się w Gościńcu Siedem Drzew w Biskupicach Wielkopolskich. – Ten dzień, tak jak to miało miejsce podczas wcześniejszych edycji tego święta, będzie kolejnym potwierdzeniem idei społeczeństwa obywatelskiego – zapewnia Tomasz Skupio, przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

– W trakcie spotkania zaplanowano szereg atrakcji. Będzie m.in. dyskusja panelowa na temat kształtu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Certyfikacja Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych, zwiedzanie parku botanicznego, występ artystyczny, nie zabraknie również poczęstunku – dodaje.

Warto podkreślić, że ze względu na obowiązujące obostrzenia w wydarzeniu może uczestniczyć ograniczona liczba osób. O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń, które przedstawiciele organizacji pozarządowych powinni kierować na adres [email protected] wraz z podaniem danych kontaktowych nie później niż do 1 czerwca 2022 roku. Każda organizacji może delegować maksymalnie dwie osoby.

plakat

Content retrieved from: https://powiat.poznan.pl/szosta-edycja-swieta-ngo/.